ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Έκδοση αδειώνΗ εταιρεία μας αναλαμβάνει την έκδοση όλων των τύπων πολεοδομικών αδειών.

  1. Την ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ που καλύπτει περισσότερες και μεγαλύτερης έντασης εργασίες οι οποίες περιγράφονται και αυτές αναλυτικά στο ειδικό έντυπο (έντυπο άδειας μικρής κλίμακας).
    Σημαντικό που θα πρέπει να γνωρίζετε είναι πως με την έκδοση της άδειας μικρής κλίμακας ενημερώνεται υπηρεσιακά το ΙΚΑ.
  2. Την ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ που αφορά ανέγερση νέων κτηρίων ή ριζικές ανακαινίσεις.
gmap