ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

Έκδοση βεβαιώσεων πολεοδομικής νομιμότηταςΟ νόμος 4014/2011 ορίζει ότι για τη μεταβίβαση οποιουδήποτε ακινήτου απαιτείται Βεβαίωση Μηχανικού η οποία θα βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή και δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, συγκρίνοντας την πραγματική κατάσταση με τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια. Η βεβαίωση μηχανικού αποτελεί την βεβαίωση νομιμότητας των υφιστάμενων κατασκευών και χρήσεων. Εφόσον υπάρχει πολεοδομική παράβαση αυτή θα πρέπει να τακτοποιηθεί με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου.
Η ίδια βεβαίωση νομιμότητας απαιτείται και στις μεταβιβάσεις ακάλυπτων οικοπέδων ή αγροτεμαχίων.

Απαιτούμενα έγγραφα για την έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας:

  • Στέλεχος της οικοδομικής αδείας
  • Τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια
  • Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο
  • Τίτλοι ιδιοκτησίας
  • Νομιμοποιητικά στοιχεία ρύθμισης ημιυπαιθρίων ή αυθαιρέτων, εφόσον υπάρχουν
gmap