ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Πλήρης διαχείριση έργουΣυνηθίζεται, κυρίως στα μικρότερα ιδιωτικά έργα, ο περιορισμός των δαπανών να ξεκινά με την κατάργηση της θέσης του υπεύθυνου μηχανικού κατασκευής έργου (project manager).
Η επιλογή αυτή κρύβει πολλούς κινδύνους και πιθανά προβλήματα όπως κακοτεχνίες, υπερβάσεις προϋπολογισμών και χρονοδιαγραμμάτων, ψυχική ταλαιπωρία κτλ.
Η εταιρεία μας έχοντας γνώση της σπουδαιότητας αυτού του ρόλου, προσφέρει ολοκληρωμένα πακέτα διαχείρισης προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε έργου.

Ενδεικτικά ένα πακέτο διαχείρισης έργου περιλαμβάνει:

 • Έκδοση της απαραίτητης αδείας
 • Σύνταξη αναλυτικού χρονοδιαγράμματος
 • Σύνταξη αναλυτικού προϋπολογισμού πριν την έναρξη των εργασιών για τον ακριβή προσδιορισμό του κόστους και επικαιροποίησή του έπειτα από την ολοκλήρωση κάθε φάσης, με σκοπό την αποφυγή οικονομικών υπερβάσεων
 • Καθημερινή επίβλεψη από έμπειρους μηχανικούς
 • Εφαρμογή των προβλεπόμενων κανόνων ασφάλειας και υγιεινής
 • Καθημερινή σύνταξη ημερολογίου εργασιών
 • Έλεγχο δελτίων αποστολής και τιμολογίων
 • Συγκέντρωση τουλάχιστον 2 προσφορών για κάθε φάση υπεργολαβίας, αξιολόγησή τους, σύνταξη και παρουσίαση συγκριτικού πίνακα
 • Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών
 • Σύνταξη επιμετρήσεων
 • Σύνταξη λογαριασμών
 • Όλες τις διεκπεραιώσεις με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες
 • Ψηφιακές φωτογραφίσεις και βιντεοσκοπήσεις
 • Παράδοση ειδικού φακέλου με πληροφορίες απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία και συντήρηση της κατασκευής κτλ.
gmap