ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πιστοποιητικό ISO

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 στην  κατασκευή  έργων.

 

 

 

 

 

gmap